รายละเอียด ข่าวด่วน
หัวข้อข่าวด่วน คำสั่ง สอศ.ที่ 2484/2553 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของอันดับ
วันที่บันทึกข่าวด่วน 13/12/2010
รายละเอียดข่าวด่วน (บรรยาย พร้อมเนื้อหา) ให้ไปดูที่เว็บไซต์ http://boga.vec.go.th/ipa
ประเภทข่าว 1
ลักษณะข่าว
ไฟล์ประกอบ (รองรับทุกไฟล์ ที่มีขนาดไม่เกิน 50 MB) ดาวโหลดไฟล์ประกอบ ที่นี่!!!